Hírek

Állásajánlat 2023. február 15., szerda

Állásajánlat - jogász

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör, 22. Jogi és perképviseleti feladatkör

Ellátandó feladatok:

Jogi ügyek, szerződések előkészítése, véleményezése; önkormányzati rendeletek előkészítése, adatvédelmi feladatok, birtokvédelmi ügyek, társasházak felügyelete, közterület-használat engedélyezése, civil szervezetek támogatása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi ügyek, hatósági igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló 3/2013. (III.29.) és a 2023. évi illetményalapról szóló 28/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogász szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Jogi szakvizsga vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Pályázati kérelem, motivációs levél, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv-ben foglalt kinevezési követelményekről, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról, nyilatkozat a Kttv. 84-85. § szerinti összeférhetetlenségről; előnyt jelentő feltételek teljesülésének igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikóné Fejes Ibolya nyújt, a 0684540336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2420-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: Jogász.
 • Személyesen: Mikóné Fejes Ibolya, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a hivatal jegyzője hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.balatonfoldvar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonfoldvar.hu honlapon szerezhet.