Hasznos információk

Információ a parkolási rendről

Balatonföldvár Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2017 (III.22.) rendelete (továbbiakban rendelet) alapján 2017. május 01-től több lépcsőben fizető parkolási rendszert vezetett be.

A parkolási rendszeren belül 3 fizető Zóna került kialakításra.

I. zóna (kiemelt övezet): Vasúti sínpálya északi oldalán a Fesztivál tértől a volt vízmű telepig (26/2.hrsz-ig) terjedő utcai terület azon része, ahol a parkolás lehetősége táblával ki van jelölve. A zóna üzemideje: május 01-től – szeptember 30-ig naponta 09 órától – 21 óráig. Október 1-április 30-ig 09-órától-21 óráig.

II. zóna – belvárosi parkoló övezet: Bajcsy – Zsilinszky u. két oldalán és a Vak Bottyán utca dél keleti részén kialakított táblával kijelölt terület. A zóna üzemideje: május 01-től – szeptember 30-ig naponta 09 órától – 21 óráig.

III. zóna – Strandi parkoló övezet: Balatonföldvár Keleti strand bejáratától mindkét irányban 300 m hosszan terjedő, út melletti táblával kijelölt terület illetve a Balatonföldvár Nyugati strand előtt az út melletti táblával kijelölt terület, valamint a strand melletti parkoló. A zóna üzemideje: június 01-től – augusztus 31-ig. naponta 09 órától – 21 óráig.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által biztosított mobilparkolási rendszert SMS-sel, telefonhívással vagy mobil applikációval lehet használni. A rendszerről részletes leírást találnak a www.nemzetimobilfizetes.hu/articles/view/parkolasi-utmutato-ugyfeleink-reszere weboldalon.

A három díjfizető zónában eltérő mértékű óránkénti díjat kell fizetni.

Az I. zónában 450 Ft-ot, a II. zónában 350 Ft-ot, míg a III. zónában 350 Ftot.

I. zóna: piros, II. zóna: kék, III. zóna: narancssárga.

A II. zóna (kék) és a III. zóna (narancssárga) esetében, ha egész nap a zónákban parkol, napijegyet is válthat, amelynek ára a II. zónában 2100 Ft,  a III. zónában 2100 Ft.

Az I. zónában (piros) napijegy nincs.

A díjszabások egységesen a várakozó helyeket személygépkocsival, 3.5 tonna alatti tgk-val. és (3 kerekű) motorkerékpárral igénybevevőkre vonatkoznak. 3.5 tonna feletti gépjárművel a várakozóhelyek nem vehetők igénybe.

Mentességek, kedvezmények:

Díjmentesen várakozhatnak valamennyi parkolóban – meghatározott egyéb feltételek mellett- a rendvédelem, az OMSZ, a helyi önkormányzat gépjárművei illetve a mozgáskorlátozottat szállító gépjármű, a kétkerekű és a segédmotor-kerékpár, és a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve.

A földvárkártya birtokosok – külön eljárási rend szerinti jogosultság igazolás mellett – a II. illetve a III. zónában (strandi övezet) a parkolást díjmentesen vehetik igénybe.

A földvárkártyáról bővebben a www.foldvarkartya.hu oldalon tájékozódhatnak.

Amennyiben valaki nem fizeti meg a parkolási díjat, annak az egy órai parkolás árán kívül pótdíjat is kell fizetnie. A pótdíj mértékének meghatározása az 1988. évi I. törvény alapján történik. A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, azaz az adott várakozási zónában érvényes egy órai várakozási díj tizennégyszeres összege. A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli befizetés esetén az adott parkolási zónában érvényes egy órai várakozási díj negyvenszerese.

A pótdíjat a pótdíjfizetési felszólításhoz mellékelt csekken, illetve az üzemeltető 11743040-27300499-00000000 számlaszámú számlájára történő banki átutalással, lehet megfizetni.

A pótdíj ÁFA mentes.

A parkolási rendszerrel, szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, panaszok írásban, postai úton vagy személyesen nyújthatók be az üzemeltető Balatonföldvári Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatánál: 8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50.(Kilátó) szám alatt.

Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 9-12 és 13-16-ig, illetve Péntek: 9-12-ig.

További elérhetőségek: Tel.: 06 20 492-2820, E-mail: ugyfelszolgalat@bknkft.hu


A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület az eddig beérkezett tapasztalatokról és észrevételekről tájékoztatta az üzemeltetőt, de a jövőben kérjük, hogy ezeket a fenti elérhetőségek valamelyikén tegyék meg!

Földvár Kártyával kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésükre:
www.foldvarkartya.hu, info@balatonfoldvar.info.hu,
+36 20 435 49 88 (Tourinform Balatonföldvár, Petőfi u. 9.Kulipintyó Villa)