Pályázatok

Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013


Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron

A kedvezményezett neve: Balatonföldvár Város Önkormányzata

A projekt címe: Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron

A szerződött támogatás összege: 230.000.000,- Ft

A projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100% ( vissza nem térítendő )

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés során komplex infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósul, mint önállóan támogatható tevékenység alábbiak szerint:

Balatonföldvár Város Önkormányzata nem rendelkezik bölcsődei szolgáltatást nyújtó intézménnyel, ezért tervezi új bölcsőde kialakítását, melynek tervezett férőhelyeinek száma: 12 fő.

A megvalósítás helyszíneként a 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 13. szám alatti, 1162 helyrajzi számú területet jelölte ki az önkormányzat, melyen jelenleg az óvoda épülete áll.

Beruházói igény volt, hogy kerüljön kialakításra 1 db min. 12 fős csoportszoba.

A csoportszobákhoz a következő kiszolgáló funkciók kapcsolódjanak:

- átadó, öltöztető

- gyermek zuhanyzó, mosdó,

- mosóhelyiség (mosógépek elhelyezési lehetőségei)

- vasalóhelyiség

- melegítő konyha kialakítása, tejkonyhával, fekete mosogatóval és hulladék tárolóval

- dolgozói öltöző, zuhanyzós mosdóval és WC-vel

- vezetői iroda kialakítása

- játéktároló

- babakocsi tároló

- kisgyermek nevelői szoba

- akadálymentes mosdó/illemhely (szülők számára)

- játszókert

- terasz

- takarítószer tároló

- irattár

A telken jelenleg az utcafronton az óvoda épület helyezkedik el, amely mellé tervezett a bölcsőde épület az óvoda épület megtartásával. E mellé kerül telepítésre az új bölcsődei funkció a két épület közötti 6 méter távolsággal, a bölcsőde és a telekhatár között 5 méter oldalkert megtartásával. A tervezett épületet meglévő kapubehajtón lehet megközelíteni meglévő útcsatlakozással. A telken belül parkolómérleg számítás alapján szükséges parkolószám biztosítandó, melyből 1 db akadálymentes.

A tervezett épület fő funkciója 1 db csoportszoba, melyhez közvetlen csatlakozik az átadó, öltöztető helyiség, melyeket kiszolgál a gyermek vizesblokk és a melegítő konyha közvetlen kapcsolattal. Az épület főbejáratán belépve elérhető a vendég vizesblokk és a dolgozói zóna, mely tartalmaz dolgozói öltözőt, dolgozói vizesblokkot, intézményvezetői irodát, irattárat. Az intézménybe érkezők részére kialakításra került az épületen belül babakocsi tároló is. Az épület akadálymentes rámpával megközelíthető, épületen belül tervezett akadálymentes vizesblokkal.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a következők valósulnak meg:

1.) Eszközbeszerzés, beleértve:

a) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódóan.

b) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a bölcsődei nevelés-gondozási munkához kapcsolódóan.

2) Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése).

3) Babakocsi tároló létesítése

A csoportszobák, mosdók, öltözők berendezései igényes környezetet, családias hangulatot biztosítanak. A bölcsőde berendezési tárgyai a gyermekek fejlesztésének eszközei. A berendezési tárgyak természetes anyagokból készülnek. A színek, a formák harmóniája az esztétikai igény belsővé válását, az otthonosság érzését segítik. A mobilizálható bútorok alakíthatósága a gyermekek kreativitását fejlesztik.

Az eszközök darabszáma a bölcsőde esetében a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján kerültek meghatározásra.

  • A projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel a mini bölcsőde képes megadni az oda járó gyermekeknek mindazt, amit esetleg a családjuk, a családi nevelés nem képes biztosítani. Modern, korszerű, esztétikus körülmények között kerülhet sor a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, oktatására is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg, 230.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével.