Tájékoztató a HIPA devizában történő megfizetéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzata

Számla száma: 10039007-00001851-02120017

Számla IBAN száma: HU36 1003 9007 0000 1851 0212 0017

Bálványos Község Önkormányzata

Számla száma: 10039007-00005033-02120011

Számla IBAN száma: HU41 1003 9007 0000 5033 0212 0011

Kereki Község Önkormányzata

Számla száma: 10039007-00000674-02120011

Számla IBAN száma: HU14 1003 9007 0000 0674 0212 0011

Pusztaszemes Község Önkormányzata

Számla száma: 10039007-00003689-02120016

Számla IBAN száma: HU37 1003 9007 0000 3689 0212 0016

Szántód Községi Önkormányzata

Számla száma: 10039007-00003419-02120011

Számla IBAN száma: HU29 1003 9007 0000 3419 0212 0011

Szólád Község Önkormányzata

Számla száma: 10039007-00005084-02120015

Számla IBAN száma: HU43 1003 9007 0000 5084 0212 0015

Teleki Község Önkormányzata

Számla száma: 10039007-00005086-02120013

Számla IBAN száma: HU88 1003 9007 0000 5086 0212 0013 

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű a tényleges fizetési határidő előtt néhány nappal indítani, a fizetési határidők megtartása végett.

Balatonfölvári Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Törőcsik Gabriella

jegyző