2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapvető jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2014.(X.21.) önkormányzati rendelet

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Önként vállalt feladatok:

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében fenntartott kistérségi televízió – képújság, Földvár Televízió működtetése

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében laboratórium közös fenntartása