2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Alapvető jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2014.(X.21.) önkormányzati rendelet

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Önként vállalt feladatok:

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében laboratórium közös fenntartás

Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítása együttműködési megállapodás keretében

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A hatósági ügyeket a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal intézi, ideértve az önkormányzati és az államigazgatási hatósági ügyeket is.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki Ügyfélszolgálati Irodája

8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

Tel: 06-84-367-532

Fax: 06-84-367-532

e-mail: postmaster@telekipm.t-online. hu

Teleki Község Önkormányzata KRID: 140 732 125

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

Fax: 06-84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

KRID: 503 095 934

2.3 Közszolgáltatások

Az önkormányzat a közszolgáltatásként ellátandó és kötelező feladatai körében

 • az egészséges ivóvíz ellátásról, a közvilágításról, a hulladékgazdálkodásról közszolgáltatási szerződések keretében
  • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelet
  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 12/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet
 • az egészségügyi alapellátásról feladat-ellátási szerződés keretében
  • Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 1/2017.(I.13.) önkormányzati rendelet
 • a szociális alapellátásról saját hatáskörében ( pénzbeli és természetbeni ellátások, étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás ) valamint a többcélú kistérségi társulás keretében ( családsegítés, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás )
  • A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
  • A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 10/2015.(XI.9.) önkormányzati rendelet
 • a gyermekjóléti szolgáltatásról a többcélú kistérségi társulás keretében
 • az óvodai nevelésről intézményfenntartó társulás keretében
 • a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, csapadékvíz elvezetésről, köztemető fenntartásáról saját hatáskörében
  • A köztisztaságról szóló 9/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet,
  • A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 12/2009.(IX.2.)

              önkormányzati rendelet,

 • A temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet
 • a hó és síkosság mentesítésről megbízási szerződés keretében
 • közösségi tér biztosításáról saját hatáskörében
  • A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet
 • a könyvtári feladatokról megbízási szerződés keretében,
 • a foglalkozás-egészségügyi ellátásról megbízási szerződés keretében 

gondoskodik. 

2.4 A szerv nyilvántartásai

Lásd: Információátadási szabályzat

2.5 Nyilvános kiadványok

      Nincs

2.6 Döntéshozatal, ülések

A döntések előkészítésének rendjét, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések látogathatóságának rendjét, az állampolgári közreműködés módját a szervezeti és működési szabályzatról szóló 7/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Állampolgári közreműködésre szolgáló postai levélcím: Teleki Község Önkormányzata

8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

elektronikus levélcím: postmaster@telekipm.t-online.hu

A megtartott ülések időpontját, napirendjét és a döntések felsorolását a jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A tervezett ülések időpontját, nyilvánosságát és napirendjét az ülés előtt 4 nappal közzétett meghívó tartalmazza.

Az ülések helye: Teleki ügyfélszolgálati iroda tanácskozó terme – 8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A képviselőtestület határozatainak felsorolását, a döntéshozatal dátumát a szavazás adatait a határozatok nyilvántartása  tartalmazza.

Az önkormányzat hatályos rendeleteinek felsorolását a rendeletek jegyzéke tartalmazza.

A képviselőtestület ülésére benyújtott előterjesztések itt tekinthetők meg.

2.8 Pályázatok
      Nincs
2.9 Hírdetmények
      Nincs
2.10 Közérdekű anyagok igénylése

A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos feladatokat Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki Ügyfélszolgálati Irodája

8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

Tel: 06-84-367-532

Fax: 06-84-367-532

e-mail: postmester@telekipm.t-online.hu

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

Fax: 06-84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Mikóné Fejes Ibolya

2.11 Közzétételi listák
       Nincs