1.1 Elérhetőségi adatok

Bálványos Község Önkormányzata

8614 Bálványos, Kossuth Lajos utca 68.

Tel: 06-84-365-031; 06-84-565-014

e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

Fax: 06-84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyfélszolgálati vezető neve: Mikóné Fejes Ibolya

Ügyfélfogadás rendje:

A hivatalban a munkaidő naponta 8.00 órától 16.30 óráig (pénteken 8.00 órától 14.00 óráig) tart, 30 perces ebédidővel (12.00-12.30).

Ügyfélfogadás Balatonföldváron:

hétfő 8.00 – 12.00-ig

szerda 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00-ig

péntek 8.00 - 12.00-ig

Polgármester fogadóideje:

hétfő 8.00 – 12.00-ig

kedd 8.00 – 12.00-ig

szerda 8.00 – 12.00-ig

csütörtök 8.00 – 12.00-ig

péntek 8.00 – 12.00-ig

Jegyző fogadóideje:

hétfő 10.00 - 12.00-ig

1.2 A szervezeti struktúra

1.3 A szervezet vezetői

Polgármester: Sebestyén Gyula

Tel: 06-84-365-031; 06-84-565-014

8614 Bálványos, Kossuth Lajos utca 68.

e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

Jegyző: Köselingné dr. Kovács Zita

Tel: 06-84-540-330

Fax: 06-84-540-332

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

e-mail: jegyzo@balatonfoldvar.hu

A képviselő-testület tagjai

Sebestyén Gyula polgármester Tel/fax: 06-84-365-031

8614 Bálványos, Kossuth L. utca 68.

e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

Horváth Zoltán alpolgármester Tel/fax: 06-84-365-031

8614 Bálványos, Kossuth L. utca 68.

e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

Ágoston Jenő képviselő Tel/fax: 06-84-365-031

8614 Bálványos, Kossuth L. utca 68.

e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

Barna János bizottsági elnök Tel/fax: 06-84-365-031

8614 Bálványos, Kossuth L. utca 68.

e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

Gutman István képviselő Tel/fax: 06-84-365-031

8614 Bálványos, Kossuth L. utca 68.

e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

Az Ügyrendi Bizottság tagjai

Barna János bizottság elnöke

Ágoston Jenő bizottság tagja

Gutman István bizottság tagja

1.4 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

Fax: 06-84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

honlap: www.balatonfoldvar.hu

Jegyző: Köselingné dr. Kovács Zita

Ügyfélfogadás rendje:

A hivatalban a munkaidő naponta 8.00 órától 16.30 óráig (pénteken 8.00 órától 14.00 óráig) tart, 30 perces ebédidővel (12.00-12.30).

Ügyfélfogadás Balatonföldváron és Bálványoson

hétfő 8.00 – 12.00-ig

szerda 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00-ig

péntek 8.00 - 12.00-ig

Jegyző fogadóideje:

Balatonföldvár szerda 12.30 - 16.00-ig

Bálványos hétfő 10.00 - 12.00-ig

Kereki szerda 8.00 - 10.00-ig

Pusztaszemes csütörtök: 8.00 - 10.00-ig

Szántód péntek 8.00 - 10.00-ig

Szólád kedd 10.00 - 12.00-ig

Teleki péntek 8.00 - 10.00-ig

1.5 Gazdálkodó szervezetek
      Nincs
1.6 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

Közalapítvány neve: „Bálványosért” Közalapítvány

Közalapítvány székhelye: 8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.

Közalapítvány kezelő szervének tagjai:

A kuratórium elnöke: Horváth Zoltánné

A kuratórium tagjai:

Kiss Jánosné - pénztáros

Nagyné Horváth Annamária

Füge Attiláné

Szabó Lászlóné

Gipp Istvánné

Barnáné Zsigmond Katalin

Gulyás Istvánné

Kiss Gáborné  

1.7 Lapok
      Nincs
1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

7401 Kaposvár, Pf: 281

Tel: 06-82-502-600

Fax: 06-82-502-603

e-mail: hivatal@somogy.gov.hu

honlap: www.somogy.gov.hu

Ügyfélszolgálata: Azonos

1.9 Költségvetési szervek

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

Fax: 06-84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Jegyző: Köselingné dr. Kovács Zita

Tel: 06-84-540-330

Fax: 06-84-540-332

e-mail: jegyzo@balatonfoldvar.hu

Közösen alapítva: Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Bálványos, Teleki