Személyek

Helmut Hensler

69/1998. /IV.23./ Kt. határozat: A képviselőtestület Balatonföldvár Díszpolgára címet adományoz Helmut Hensler német állampolgárnak, Gaienhofen polgármesterének a német – magyar baráti kapcsolatok, ezen belül a balatonföldvári és gaienhofeni kapcsolatok kiépítése, elmélyítése és fejlesztése terén kifejtett munkálkodása, Balatonföldvár németországi megismertetése és népszerűsítése terén való fáradozása, a két város zenekarainak megismerkedése, zenei életük fejlesztése érdekében végzett lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként.