Ülések - Balatonföldvár2018. október 25., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2018. október 25. napján ülést tart

2018102502.
Beszámoló a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról

Előadó: Ernyes Violetta TDM menedzser

1. melléklet - 02 Turisztikai egyesület - letöltés
2018102503.
Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója az üdülési idény tapasztalatairól

Kiss Tibor ügyvezető

1. melléklet - I.Zóna forgalmi_lista_napi_osszesites- - letöltés
2. melléklet - II, Zóna forgalmi_lista_napi_osszesites- - letöltés
3. melléklet - III. Zóna forgalmi_lista_napi_osszesites- - letöltés
4. melléklet - Keleti strand Idoszaki forgalmi statisztika - letöltés
5. melléklet - Kilátó árbevétel alakulása 2018.01.01-2018.08.31-ig. - letöltés
6. melléklet - Kilátó az időszak összes kártyahasználata kártyacsoportonként Kilátó.jpg - letöltés
7. melléklet - kilátó az időszak összes tranzakciója az idő fügvényében Kilátó - letöltés
8. melléklet - Nyugati strand Idoszaki forgalmi statisztika ok - letöltés
9. melléklet - Parkolás az időszak összes kártyahasználata kártyacsoportonként parkolás.jpg - letöltés
10. melléklet - Parkolásaz időszak összes tranzakciója az idő fügvényében parkolás - letöltés
11. melléklet - Strandok összes kártyahasználat az idő fügvényében strandok - letöltés
12. melléklet - Strandok összes kártyahasználat kártyacsoportonként, strandok - letöltés
2018102504.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 04 Költségvetési rendelet módosítása - letöltés
2. melléklet - 04 Költségvetési rendelet - letöltés
3. melléklet - 04 Költségvetési rendelet - letöltés
2018102505.
Iskolai felvételi körzetek meghatározásának előzetes véleményezése

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 05 Iskolai körzetek - letöltés
2018102506.
Balatonföldvári Sportegyesület támogatás iránti kérelme

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 06 Sportegyesület támogatása - letöltés
2018102507.
Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása - projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 07 Kulipintyó könyvvizsgálat - letöltés
2018102508.
Nyugati strand fejlesztése - projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 08 Nyugati strand könyvvizsgálat - letöltés
2018102509.
Önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése - projkt megvalósítását követően üzemeltetéshez kapcsolódó képzések

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 09 Hivatal képzések - letöltés
2018102510.
Önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése - projkt megvalósítása során szemléletformáló tevékenység ellátása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 10 Hivatal szemléletformálás - letöltés
2018102511.
Kvassay sétányon partvédőmű rekonstrukciójának II. üteme - pályázat benyújtása és önerő biztosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 11 Kvassay II. ütem - letöltés
2018102512.
SMRFK Rendőrkapitányság Siófok vezetőjének kinevezése - véleményezés

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 12 Rendőrkapitány véleményezés - letöltés
2018102513.
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 13 Közbeszerzési szabályzat - letöltés
2018102514.
Vízisport és Vitorlás Egyesület pályázatának támogatása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 14 Vízisport egyesület támogatása - letöltés
2018102515.
Folyékony hulladék begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

1. melléklet - 15 DRV díjjavaslat - letöltés
2. melléklet - 15 Háztartási szennyvíz rendelet - letöltés