Ülések - Balatonföldvár2018. június 28., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2018. június 28. napján ülést tart

2018062802.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

1. melléklet - 02 Költségetés módosítás rendelet - letöltés
2. melléklet - 02 Költségvetés módosítás előterjesztés - letöltés
3. melléklet - 02 Költségvetés módosítás rendelet - letöltés
2018062804.
Kvassay sétányon partvédőmű rekonstrukciójának megvalósítása, és kivitelezésre benyújtott ajánlatok bírálata

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 04 Kvassay sétány partvédőmű - letöltés
2. melléklet - Kvassay sétány kivitelezés - letöltés
2018062805.
Útkarbantartáshoz szükséges eszközök fejlesztése című pályázatban eszközök beszerzése - ajánlatok bírálata

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 05 Útkarbantartás eszközbeszerzés - letöltés
2018062806.
Humán szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 06 Humán szolgáltatások pályázat - letöltés
2018062807.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

1. melléklet - 07 Lejárt határozatok - letöltés
2018062808.
Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 08 Társulási tevékenységről - letöltés
2018062809.
Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előadó: Kovács Emőke HB elnök

1. melléklet - 09 Humán Bizottság beszámoló - letöltés
2018062810.
Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2017. évi ellátásáról

Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

1. melléklet - 10 Étkeztetés beszámoló 2017. - letöltés
2018062811.
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója szolgáltató könyvtári feladatok ellátásáról

Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

1. melléklet - 11 Könyvtári beszámoló - letöltés