Ülések - Balatonföldvár2018. május 31., csütörtök

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2018. május 31. napján ülést tart

2018053102.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

1. melléklet - 02 Ktgvetés módosítás_Bföldvár_2017.12.31 - letöltés
2. melléklet - 02 Ktgvetés módosítás_Bföldvár_2017.12.31 - letöltés
2018053103.
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről; Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 03 Belső kontrolrendszer nyilatkozat - letöltés
2. melléklet - 03 Beszámoló_2017_Balatonföldvár - letöltés
3. melléklet - 03 Zárszámadás_2017_Balatonföldvár - letöltés
4. melléklet - 03 Zárszámadás_2017_Balatonföldvár - letöltés
2018053105.
Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

1. melléklet - 05 Belső ellenőrzési jelentés 2017. évről_Balatonföldvár - letöltés
2018053106.
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Előadó: Köselingné dr.Kovács Zita jegyző

1. melléklet - 06 Gyermekvédelmi beszámoló - letöltés
2018053107.
Településrendezési eszközök 15. számú módosítása - egyeztetési eljárás lezárása

Előadó: Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos

1. melléklet - 07 Településrendezési Eszközök 15. mód. - véleményezési szakasz lezárása-2018.05.31. - letöltés
2018053108.
Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

1. melléklet - 08 Támogatások rendelettervezet - letöltés
2. melléklet - 08 Támogatásokról rendelet előt - letöltés
2018053109.
Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
1. melléklet - 09 Közbeszerzési terv módosítása - letöltés
2018053110.
Nyugati strandon molinók elhelyezése - ajánlatok bírálata

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 10 Nyugati strandon molinó - letöltés
2018053111.
Villamos energia közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

Előadó. Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 11 Villamos energia közbeszerzés - letöltés
2018053112.
Humán szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására benyújtott ajánlatok bírálata

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 12 Humán szolgáltatások fejlesztése - letöltés
2018053113.
Közvilágítás korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjének elfogadása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 13 Közvilágítás korszerűsítés belső felelősségi rend - letöltés
2018053114.
Étkeztetés szociális szolgáltatásra vonatkozó adatmódosítási kérelem

Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

1. melléklet - 14 Étkeztetés adatmódosítás - letöltés
2018053115.
Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjába kamerák telepítése - ajánlatok bírálata

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 15 Kápolnapark kamerák - letöltés
2018053116.
Balatonföldvári Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

1. melléklet - 16 Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása - letöltés
2108053104.
Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója; Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója közművelődési megállapodás alapján

Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

1. melléklet - 04 Közművelődési beszámoló - letöltés
2. melléklet - 04 Nonprofit Kft. beszámolója - letöltés