Hirdetmények

Balatonföldvár Város Településrendezési Eszközeinek Módosítás 2019. július 18., csütörtök

B.földvár TRE 21. számu mód. - Véleményezési anyag.pdf 00 Címlap.pdf 01 Aláírólap.pdf 02 Tartalom.pdf 03 Tervezői nyilatkozat.pdf 04 Településtervezési leírás.pdf 05 Megalapozó vizsgálat.pdf 06 Belső címlap - Alátámasztó munkarészek.pdf 06.1 Feljegyzés.pdf 06.2 Átnézeti térkép a módosítás helyéről.pdf 06.3 Változtatás bemutatása.pdf 07 Belső címlap - Önkormányzati döntések.pdf 07.1 Testületi döntésa módosítás elhatározásáról.pdf 07.2 Testületi döntés környezeti vizsgálatról, 1. kör lezárásáról.pdf 08 Belső címlap - Hatályos településrendezési eszközök.pdf 08.1 Hatályos szerkezeti terv kivonata Tsz-Tf.pdf 08.2 Hatályos HÉSZ kivonat.pdf 08.3 Hatályos HÉSZ a módosításokkal egységes szerkezetben.pdf 08.4 Hatályos szabályozási terv kivonat 473 hrsz. - SZT-B1.pdf 09 Belső címlap - Szerkezeti terv jóváhagyandó munkarészei.pdf 09.0 Településszerkezeti terv modosítás határozat-tervezete.pdf 09.1. melléklet Módosított Szerkezeti terv kivonata Tsz-Tf_M20.pdf 09.2. melléklet - Változások.pdf 09.3. melléklet - A település területi mérlege.pdf 09.4. melléklet - Területrendezési tervekkel való összhang igazolása.pdf 10 Belső címlap - HÉSZ, szab. terv jóváhagyandó munkarészei.pdf 10.1 HÉSZ Módosító rendelet tervezete.pdf 10.2 Módosított szabályozási terv kivonata SZT-B1_M20.pdf 11 Belső címlap - Egyeztetési eljárás, iratanyag.pdf 11.1 Cimlista 1. kör.pdf 11.2 Lakossági fórum jegyzőkönyve-2019. 05. 27..pdf 11.3 Összefoglaló a beérkezett véleményekről 1. kör.pdf 11.4 Iratanyag 1. kör.pdf 12 Cimlista 2. kör.pdf

HIRDETMÉNY

Balatonföldvár Város Önkormányzata az 50/2019. (III. 28.) Kt. határozatában hozott döntést hatályos Településrendezési Eszközeinek 20. számú módosításáról a Balatonföldvár, Budapesti út 147. szám alatti, 473 hrsz.-ú ingatlanon a meglévő épületegyüttes – az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg lakóház, vendéglő, kiállítótér rendeltetésként bejegyzett – rendeltetésének társas lakóépületté történő megváltoztathatósága érdekében.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 36. §-a alapján, Balatonföldvár Város Önkormányzata a 20. számú módosítását teljes eljárásban folytatja le.

Az eljárás 2-ik, ún. véleményezési szakaszában, Balatonföldvár Város Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (III. 29.) rendelete 1. §. szerinti Partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (a Rendelet megtekinthető a www.balatonfoldvar.hu honlapon, az Önkormányzat / Képviselő testület / Rendeletek / Önkormányzati rendelet a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól címszó alatt.)

A településrendezési eszközök tervezett 20. számú módosításának az véleményezési-egyeztetési anyaga – szöveges és a rajzok, eredeti méretarányban, színesben, pdf. fájl formátumban – 2019. július 19-től megtalálható (letölthető) a www.balatonfoldvar.hu honlapon, a Közös Hivatal/Hirdetmények/ Balatonföldvár Város Településrendezési Eszközeinek módosítása címszó alatt.

  • Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Balatonföldvár Város lakossága, a balatonföldvári ingatlantulajdonosok, az érdekképviseleti szervek, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat 2019. július 29-én 15 30 - órától 16 00 óráiglakossági fórumot is szervez.

Helyszín: Balatonföldvár Városháza tárgyalóterme,

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

  • A véleménynyilvánítás határideje: 2019. július 29-től – augusztus 06-ig.
  • Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, ill. vagy a pgmh@balatonfoldvar.hu,e-mail címre.
  • Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Balatonföldvár, 2019. július 18.

Holovits Huba

polgármester sk.

HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata a 87/2019. (V.29.) Kt. határozatában hozott döntést hatályos Településrendezési Eszközeinek a 21. számú módosítása – a Balatonföldvár, belterület, 1292/8 hrsz.-ú ingatlan építési tömbjére vonatkozó szabályozás módosítása – érdekében.

A változtatás az 1292/8 és 1292/10 hrsz.-ú ingatlanok beépítési előírásainak módosítására irányul.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 41. §-a alapján, Balatonföldvár Város Önkormányzata a 21. számú módosítást egyszerűsített eljárásban folytatja le.

Az eljárás ún. véleményezési szakaszában, Balatonföldvár Város Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (III. 29.) rendelete 1. §. szerinti Partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (a Rendelet megtekinthető a www.balatonfoldvar.hu honlapon, az Önkormányzat / Képviselő testület / Rendeletek / Önkormányzati rendelet a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól címszó alatt.)

A településrendezési eszközök tervezett 21. számú módosításának az véleményezési-egyeztetési anyaga – szöveges és a rajzok, eredeti méretarányban, színesben, pdf. fájl formátumban – 2019. július 19-től megtalálható (letölthető) a www.balatonfoldvar.hu honlapon, a Közös Hivatal/Hirdetmények/ Balatonföldvár Város Településrendezési Eszközeinek módosítása címszó alatt.

  • Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Balatonföldvár Város lakossága, a balatonföldvári ingatlantulajdonosok, az érdekképviseleti szervek, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat 2019. július 29-én 16 00 - órától 16 30 óráig lakossági fórumot is szervez.

Helyszín: Balatonföldvár Városháza tárgyalóterme,

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

  • A véleménynyilvánítás határideje: 2019. július 29-től – augusztus 06-ig.
  • Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, ill. vagy a pgmh@balatonfoldvar.hu,e-mail címre.
  • Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Balatonföldvár, 2018. július 18.

Holovits Huba

polgármester sk.