Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE 2019. március 13., szerda

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felhívást tesz közzé igazgatási

ügyintéző munkakör betöltésére
Feladatkör: Ügyintézői és ügykezelői feladatok ellátása a hivatal
telephelyén: iratok érkeztetése; szociális és gyámügyi
feladatok; pénzügyi feladatok; általános igazgatási feladatok;
titkársági és ügyfélszolgálati feladatok.
Alkalmazási feltételek:
Középiskolai végzettség és
Közgazdasági, informatikai, ügyviteli vagy közszolgálati
szakmacsoportba tartozó szakképesítés
Magas szintű számítógép felhasználói ismeretek
Az elbírálásnál előnyt jelent:
Önkormányzati közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
Kinevezés időtartama: Határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő heti 30 óra
Illetmény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
A pályázatot egy példányban, írásban kell benyújtani a Balatonföldvári Közös
Önkormányzati Hivatalhoz. 8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell: Szakmai önéletrajzot; az iskolai végzettséget
és a szakképesítést igazoló okiratokat; erkölcsi bizonyítványt
Jelentkezési határidő: 2019. április 5.
Elbírálás határideje: 2019. április 12.
A részletes pályázati felhívás a kozigallas.gov.hu oldalon olvasható – a
pályázati felhívásban foglalt követelményeknek meg nem felelő pályázatok
az elbírálásban nem vesznek részt
További információ kérhető: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző 84-540-336.