Hírek

Álláshirdetés-Adóhatósági ügyintéző 2019. október 7., hétfő

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósági ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I/14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok: A helyi adóhatóság feladatkörébe tartozó adók előírása, nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése, adatszolgáltatás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi adóhatóság hatáskörébe tartozó adók előírása, nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése, adatszolgáltatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete és a 2019. évi illetményalapról szóló 24/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Közgazdasági, közszolgálati, rendészeti, műszaki középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és informatikai, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret, irodai alkalmazások
 • Vagyonnyilatkozattétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • Adóügyi igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, ASP adó szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázati kérelem, motivációs levél, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv-ben foglalt kinevezési követelményekről; nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikóné Fejes Ibolya nyújt, a 06 84 540 336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11468-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: adóhatósági ügyintéző.
 • Személyesen: Mikóné Fejes Ibolya, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.