Hírek

Álláshirdetés 2019. április 12., péntek

Bálványos Község Önkormányzata pályázatot hirdet

1 fő hivatalsegéd és adminisztrátor munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.

Ellátandó feladatok: Munkaköri leírás szerint (A beérkezett postai küldemények, levelek érkeztetése, egyéb adminisztratív feladatok ellátása, közreműködés hirdetmények közzétételében, önkormányzati hivatalnál takarítási feladatok ellátása.)

Jogállás, bérezés és juttatások: A jogállásra, a bérezés megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • -magyar állampolgárság
  • -cselekvőképesség
  • -büntetlen előélet
  • -végzettség: érettségi
  • -alapfokú számítógép-felhasználói ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

  • -fényképes önéletrajz
  • -erkölcsi bizonyítvány
  • -iskolai végzettséget igazoló okirat másolat,
  • -szakmai önéletrajz
  • -hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 1.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyén Gyula polgármester nyújt a
84/365-031 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, Bálványos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott dokumentumok alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkört gyakorló képviselő-testület dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Bálványos község hirdetőtáblája, www.balatonfoldvar.hu honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.