Hírek

ÁLLÁSHELY-informatikus 2019. január 21., hétfő

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal informatikus

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1/21 Informatikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban és telephelyein működő számítástechnikai és infokommunikációs rendszerek üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése; információbiztonsági követelmények teljesítése; felhasználók munkavégzésének támogatása; nyilvántartások karbantartása, adatszolgáltatás teljesítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Számítástechnikai és infokommunikációs rendszerek üzemeltetése, rendszergazdai feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete és a 2019. évi illetményalapról szóló 24/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Pályázati kérelem, motivációs levél; a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv-ben foglalt kinevezési követelményekről; nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikóné Fejes Ibolya nyújt, a 06 84 540 336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 685-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.
  • Személyesen: Mikóné Fejes Ibolya, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.