Hírek

Állásajánlat - takarító munkakör 2020. február 5., szerda

Állásajánlat - takarító munkakör

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 

álláshirdetést tesz közzé takarító munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Próbaidő tartama: 2 hónap

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő heti 30 óra

Munkaidő beosztás: hétfő-csütörtök: 16,00 – 22,00 péntek: 14,00 – 20,00

A munkavégzés helye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó feladatok: Önkormányzati hivatal helyiségeinek teljes körű rendszeres takarítása, valamint ütemezés szerinti nagytakarítása

Munkabér és juttatások: Az illetmény megállapítására a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a juttatásokra a vonatkozó belső szabályzat rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

-alapfokú iskolai végzettség

-büntetlen előélet, cselekvőképesség

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

-alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés

-önálló munkavégzési képesség

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-szakmai önéletrajz

-végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata

-90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Munka Törvénykönyvében meghatározott foglalkoztatási követelmények teljesüléséről

-a benyújtott iratokban foglalt személyes adatoknak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 10. napjától tölthető be.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A munkakörrel kapcsolatban további információt Mikóné Fejes Ibolya nyújt a 84-540-336-os telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen egy példányban a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz ( 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u.1.)

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A jelentkezéseket a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el személyes meghallgatást követően, a meghallgatás és az írásbeli dokumentumok alapján.

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020. március 15.