2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / 2.7 A szerv döntései. koncepciók, tervezetek, javaslatok

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok


A képviselőtestület határozatainak felsorolását, a döntéshozatal dátumát, a szavazás adatait a határozatok nyilvántartása  tartalmazza.

Az önkormányzat hatályos rendeleteinek felsorolását a rendeletek jegyzéke tartalmazza.

A képviselőtestület ülésére benyújtott előterjesztések itt tekinthetők meg.