I. Szervezeti, személyzeti adatok / 1.5 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek


Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatonföldvár Város Önkormányzata részesedésének mértéke: 100 %

Székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Levelezési cím: 8623 Balatonföldvár, Pf: 19

Tel: 06-84-553-088

e-mail: info@bknkft.hu

honlap: www.balatonfoldvarinonprofitkft.hu

Ügyvezető: Kiss Tibor

Telephelyei:

Kulipintyó Villa Helytörténeti Kiállítás 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.

Hajózástörténeti Látógatóközpont 8623 Balatonföldvár, Erzsébet u. 50. 1555/3 hrsz.

Bajor Gizi Közösségi Ház 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 1.

Városüzemeltetési szervezet 8623 Balatonföldvár, Radnóti u. 3.

Keleti strand 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 27/3. hrsz.

Nyugati strand 8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 1569/2 hrsz.

Ellátott közfeladat:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás ellátása.

E tevékenység keretében közhasznú tevékenységként működteti a Hajózástörténeti Látogató Központot az alapítóval az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 21. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés alapján.

Biztosítja továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. §-ában foglalt közművelődési feladatok ellátását a Bajor Gizi Közösségi Ház működtetése útján, a fenntartóval kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint.

A társaság ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatokat (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatokat.