Építési és városfejlesztési osztály

 

Vezető: Gombai Gyula

Tel.: +36 84/ 540-971

Fax: +36 84/ 540-332

E-mail: evfo.gombai@balatonfoldvar.hu

   

Az osztály feladatai:

 

Jegyző hatáskörébe tartozó elsőfokú hatósági ügyek  intézése, ezen belül:
- építésügyi hatósági ügyek
- környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági ügyek
- útügyi hatósági ügyek
- Polgármesteri Hivatal munka- és tűzvédelmi ügyeinek intézése.

 

Önkormányzati ügyek intézése, ezen belül:
- önkormányzat városfejlesztési elképzeléseinek előkészítése
- beruházások és felújítások előkészítése, szervezése
- rendezési tervvel kapcsolatos ügyek előkészítése ill. intézése, szakmai és

lakossági tájékoztatások szervezése
- önkormányzati rendeletek szakmai előkészítése
- pályázatok előkészítésének szakmai segítése
- közvilágítás működőképességének felügyelete
- településtisztasági feladatok intézése
- háztartási hulladékszállítással kapcsolatos ügyek intézése, kapcsolattartása a 
közszolgáltatóval
- kéményseprő ipari közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézése
- az önkormányzat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi ügyeinek 
döntés előkészítése
- városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek figyelemmel kísérése és szükség 
esetén a GAMESZ szakmai segítése,
- rendezvények szervezésének és lebonyolításának a segítése.

 

 

Az osztály illetékességi területe

 

Feladatait a kistérséghez tartozó településeken, valamint kijelölt eljáró hatóságként a körzeten kívül kijelölt településen - kizárólag a kijelölésre vonatkozó egyedi hatósági eljárás tekintetében - az alábbiak szerint látja el:
Balatonföldvár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád és Teleki települések területére vonatkozóan az
építésügyi hatósági ügyek intézése:

- építési
- használatbavételi
- fennmaradási
- jogutódlási
- bontási engedélyezés és bejelentés tudomásul vétel,
  valamint
- a fentiekhez kapcsolódó ellenőrzések, kötelezések,  bírságok.

A körjegyzőséghez tartozó:
Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád és Teleki települések területére vonatkozóan az osztály feladatát képező valamennyi Jegyzői és Önkormányzati hatáskörben lévő ügy intézése.

Az osztály feladatkörébe tartozó ügyek intézését az osztály vezetője és 3 fő ügyintézője végzi az alábbiak szerint:

 

 

Gombai Gyula osztályvezető:

Tel: 84/540-971

Fax: 84/540-332

E.mail: evfo.gombai@balatonfoldvar.hu

Végzettsége: magasépítő mérnök

Feladata: az osztály irányításán túl Balatonőszöd és Teleki község területén az építésügyi hatósági ügyek, továbbá Teleki község területén a jegyző hatáskörében lévő környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi- és útügyi hatósági ügyek és az ÉVFO feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyek intézése.

 

Gál Norbert ügyintéző:

Tel: 84/540-972

Fax: 84/540-332

E.mail: evfo.gal@balatonfoldvar.hu

Végzettsége: magasépítő mérnök

Feladata: Balatonföldvár város és Bálványos község területén a jegyző hatáskörében lévő építésügyi-, környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi- és útügyi hatósági ügyek intézése, Bálványos község területén az ÉVFO feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyek ügyintézése.

 

 

 

Koplányi László ügyintéző:

Tel: 84/540-970

Fax: 84/540-332

E.mail: evfo.koplanyi@balatonfoldvar.hu

Végzettsége: magasépítő mérnök

Feladata: Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód és Szólád község területén az építésügyi hatósági ügyek, továbbá Balatonföldvár, Pusztaszemes, Szántód és Szólád község területén a jegyző hatáskörében lévő környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi- és útügyi hatósági ügyek és az ÉVFO feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyek intézése.

 

Madarászné Tóth Ildikó ügyintéző:

Tel: 84/540-973

Fax: 84/540-332

E.mail: evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu

Végzettsége: magasépítő mérnök

Feladata: Balatonszárszó, Balatonszemes, Kereki és Kőröshegy község területén az építésügyi hatósági ügyek, továbbá Kereki község területén a jegyző hatáskörében lévő környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi- és útügyi hatósági ügyek és az ÉVFO feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyek intézése.

 

Konkrét ügyben keresse közvetlenül az ügyintézőt.

 

 

ÉPÍTÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
 

Beruházás, területfejlesztés

Balatonföldvár és a körjegyzőség települései


 

Építési ügyek

 

Balatonőszöd, Teleki

Gombai Gyula  főtanácsos

540-971

 

 

Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád,

Koplányi László
főtanácsos

540-970

 

 

Balatonföldvár, Bálványos,
+eljáró hatóságként kijelölt ügyek

Gál Norbert
vezető-tanácsos

540-972

 

 

Balatonszemes, Kereki, Kőröshegy, Balatonszárszó

Madarászné Tóth Ildikó
főtanácsos

540-973


13
11

Online Viagratoday