vezető:
Ernyes Ervin

 

tel.: 540-337
fax: 540-976

e-mail:
penzugy@balatonfoldvar.hu

hivatal illetékessége:
Balatonföldvár, Bálványos, Kereki,  Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki

 

 • gondoskodik az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendelete előírásainak érvényesítéséről;
 • kialakítja a hivatal számviteli rendjét, gondoskodik a pénzügyi szabályzatok elkészítéséről;
 • közreműködik a költségvetési, illetve az átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletek, a zárszámadás előkészítésében;
 • előkészíti az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, tisztségviselői hatáskörébe tartozó pénzügyi-gazdasági döntéseket, intézkedéseket;
 • közreműködik a költségvetés és a képviselő-testület egyéb pénzügyi döntéseinek végrehajtásában;
 • szervezi a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátását;
 • segíti az önkormányzat irányítás alatt működő költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi vállalkozói tevékenységét;
 • közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések kidolgozásában;
 • javaslatot tesz a gazdálkodás szervezeti kereteire, a bérgazdálkodási jogkörökre
 • ellátja a pénzügyi igazgatási feladatokat;
 • javaslatot készít a hitelfelvételekre;
 • megszervezi a polgármesteri hivatal gazdálkodási, tervezési feladatait;
 • közreműködik a helyi adókra vonatkozó rendeletek kidolgozásában;
 • biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését;
 • kiállítja, illetve megküldi az adó- és értékbizonyítványokat;
 • intézi az első fokú adóhatósági ügyeket;
 • gondoskodik az adók kivetéséről, nyilvántartásáról, behajtásáról;
 • megindítja az adóbehajtási eljárást;
 • behajthatatlanság címén törli a köztartozásokat;
 • adóügyi információt szolgáltat;
 • fizetővendég-látók ellenőrzése;
 • közreműködik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok végrehajtásában;
 • ellátja a vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokat és kezeli az önkormányzati vagyont;
 • elkészíti a vagyonleltárt;
 • gondoskodik a vagyontárgyak őrzéséről;
 • közreműködik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésében;
 • intézi a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság adminisztrációs ügyeit.
 • a belső ellenőr közreműködésével ellenőrzi az önkormányzati költségvetési szervek, intézmények, pénzügyi-, gazdasági tevékenységét;
 • javaslatot tesz a vizsgálat megállapításai alapján a teendő intézkedésekre;
 • utóvizsgálatot tart az ellenőrzött egységeknél;
 • belső ellenőrzést végez a polgármester és a jegyző felkérésére;
 • nyilvántartja az ellenőrizendő egységeket;
 • kapcsolatot tart a társ-ellenőrző szakmai szervekkel;
 • ellátja és koordinálja az önkormányzat műszaki-beruházási, gazdasági feladatait;
 • szervezi és előkészíti az önkormányzatot érintő idegenforgalmi, kereskedelmi, ipari, gazdasági tárgyú rendezvényeket előkészíti az erre irányuló testületi előterjesztéseket;
 • közreműködik a város életét jelentősen befolyásoló rendezvények szervezésében;
 • együttműködik a városba települt gazdálkodó szervezetekkel a vállalkozások szervezése terén;
 • szervezi Balatonföldvár testvérvárosaival való gazdasági kapcsolatot;
 • ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza.
 • műszaki-beruházási ügyek
 • pályázatiírási munkacsoport
 • kistérségi munkacsoprt


13
11

Online Viagratoday