Források, irodalom BalatonföldvárrólÖsszeállította: Berkesné Hegedűs MártaSzaplonczay Manó: A somogyi Balatonpart községei, Kaposvár, 1896.

A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 1897.

Dr. Bolemann István: A Balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása 1909.

Sági János: A Balaton írásban és képekben, Keszthely, 1902.

Dr. Jankó János: A Balaton melléki lakosság néprajza Bp. 1902.

Kardos-Simalya: A Balaton leírása Kaposvár, 1907.

Szemlér Lőrinc: A Balaton és vidéke, Budapest, 1909.

Balaton 1912 (Balatoni Szövetség kalauza) Budapest, 1912.

Balaton 1913 (Balatoni Szövetség kalauza) Budapest, 1913.

Cholnoky Jenő: A Balaton hidrográfiája Bp. 1918.

Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archeológiája. Bp. 1920.

Wlasits Tibor: Balatoni kalauz, Budapest,1925.

Sziklay János: A Balaton egészségügyi, gazdasági és turisztikai élete Bp. 1928.

Sziklay János: Balatonunk, Pécs, 1929.

Lukács Károly: A Balaton Bp. 1931.

Balaton 1934. (Balatoni Szövetség kalauza) Balatonfüredfürdő, 1934.

Thirring-Vigyázó: Balaton és környéke, Budapest, 1934.

Az utas könyve Bp. 1935.

Lamp Hugó – Pataki Béla: Balatoni kikötők 1938.

Balatoni könyv és balatoni címtár. Szerk.: Tóth Lajos, Sági Ernő Miklós Bp. 1940.

Margittai Richárd: Balaton / Bp. 1943.

Lukács Károly: Utazás a Balaton körül. Siófoktól Siófokig. Siófok, 1947.

Radnóti Aladár – Gerő László: A Balaton régészeti és történeti emlékei Bp. 1952.

Magyarország. Boldizsár Iván Bp. 1955.

Darnyai-Dornyay Béla- Zákonyi Ferenc: Balaton útikalauz. Bp. 1957.

Balatoni mindentudó (Gyakorlati tudnivalók kézikönyve) Bp. 1958.

Entz Géza – Gerő László: A Balaton környék műemlékeiBp. 1958.

Pethő – Lipták – Zákonyi: Balatonföldvár és környéke Bp. 1958.

Pethő Tibor: Balatonföldvár és környéke Bp. 1958. (Panoráma balatoni ssorozata 2.)

Móricz – Reőthy: Balatonföldvár (Somogyi séták 5.) Siófok, 1959.

Jó üdülést! Budapest, 1959.

Móricz Béla:Őszi-téli Balaton 1960.

Keresztúri Dezső: Balaton, Budapest, 1960.

Magyarország közútjainak története 1960. szerk.: Hanzély János

Lipták Gábor – Zákonyi Ferenc – Huba László: Balaton Bp. 1963.

Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok Bp. 1963.

Németh László: Homályból homályba I.II. Bp. 1967.

Papp József: Védett területek, növény és állatritkaságok Bp. 1967.

Tüskés Tibor: A déli part. Kaposvár, 1968. Somogy megyei levéltár (Somogyi almanach 10.)

Bendefy L. - V. Nagy Imre: A Balaton évszázados partvonal változásai Bp. 1969.

Szabó M.:Kelták nyomában Magyarországon Bp. 1971.

Vajkai Aurél: Balaton. Utikönyv. Bp. 1971.

A Balatoni gőzhajózás 125 éve / Dr. Kopár István 1971.

Zákonyi Ferenc: Balaton Bp. 1973.

Balatoni monográfia (szerk.:Tóth Kálmán) Budapest 1974.

Somogy megye földrajzi nevei. Gyűjt.vez. Várkonyi Imre, Király Lajos. (Szerk.: Papp László, Végh József)Bp. 1974.

Németh László: Sajkódi esték. Bp. 1974.

Szabó Lőrinc: Napló,levelek, cikkek Bp. 1974.

Dr. Kertai Ede: Magyarország nagyobb vízépítészeti műtárgyai – Tavi kikötők/OVH Bp. 1974.

Somogyi utak szerk.: Karoliny Márton Kaposvár 1975.

Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év Bp. 1976.

Magyarország. Utikönyv. Bp. 1978.

Kanyar József: A dél-balatoni fürdőkultúra kialakulásának történeti korszakai – Somogy megye múltjából. Levéltáriévkönyv 9. Kaposvár, 1978.

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1978.

Reőthy Ferenc: A Dél-Balaton irodalmi és történelmi emlékhelyei - Kaposvár, 1979

Tüskés Tibor: Zalamente, Somogyország Bp. 1979. (Ezerszínű Magyarország)

Dr. Ponyi Jenő: A Szántód-Tihany környéki tóvíz élővilága. Sajtó alá rendezte: Panorama Siotur

Kabdebo Lóránt: Az összegzés ideje 945-1957. Bp. 1980.

A Dunántúli – dombság (Dél_Dunántúl) Bp. 1981.

Tavunk a Balaton (szerk.: Illés István) Budapest, 1981.

A balatoni hajók / Kenedy Ferenc 1981.

Szántódi füzetek 2. Zákonyi Ferenc: A szántódi rév története 1981.

Entz Béla: Változó Balaton 1983.

Szántódi füzetek 5. Dr. Magyar Kálmán: Szántódpuszta és környéke a középkorban 1983.

Szántódi füzetek 13. Dr. Marosi Sándor – Dr. Szilárd Jenő: Szántódpuszta és környéke természetrajza 1986.

Szántódi füzetek 14. Dr. Ponyi Jenő: A Szántód-Tihany környéki tóvízélővilága 1988.

Eötvös Károly: Balatoni utazás Bp. 1982.

Szabó Lőrinc: Összes versei Bp. 1982.

Moldován Tamás: Balatoni útikalauz, Budapest é.n.

Várkonyi Imre: Somogy megye helységneveinek rendszere Kaposvár, 1984.

A Balaton és az idegenforgalom. Szerk.: Gertig Béla, Lehmamm Antal, Pécs, 1985.

Zákonyi Ferenc: A Balatoni üdülőkörzet természeti értékei. Bp. 1986.

Reőthy Ferenc: Balatonföldvár . 1986.

Tarján Lászlóné: Dél-Balaton és környéke.Kaposvár,1986.

Tarján Lászlóné: Dél-Balaton és környéke Kaposvár. Somogy Megyei Tanács, 1986.

Tarján Lászlóné: Somogy megye védett természeti értékei, Kaposvár, Somogy Megyei Könyvtár 1989.

Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei. Bp. 1989. (Országos Műemlékvédelmi Hivatal)

Siófok Várostörténeti tanulmányok 1989. szerk.:Kanyar József

Sági Károly – Zákonyi Ferenc: Balaton 3. átd. Kiadás Bp. 1989. Panoráma útikönyvek

Balatonszárszó 1990. szerk.: Ázsóth Gyula

Kőröshegy 1990. szerk. :Stirling János

Lóczy István: Amit a Balatonról tudni kell Kaposvár, 1992.

Siófok településtörténete /Kenedy Ferenc 1993.

Kóbor László: Balatoni titkok 1994.

Bodor Péter – Szokoly Miklósné: Kerékpártúrák a Bakonyban és a Balaton körül. Bp. 1995.

Teszár Tamás: A Balaton településeinek atlasza. Gyula, 1995. (Megyeatlasz sorozat)

Veress D. Csaba: Várak a Balaton körül. A balatoni várak hadtörténete Bp. 1966.

A balatoni hajózás története / Dr. Bíró József 1996.

Zamárdi községtörténeti tanulmányok 1997. szerk.: Friesz Kázmér

Siófok Fürdő 100 éve a várossá avatásig / Dr. Fazekasné Mulesza Olga 1998.

Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi geneológiája Bp. 1998 (III.,IV)

Magyarország Városai I. II. (1996) III. IV. (2006)

Magyarország megyei kézikönyvei, Somogy megye kézikönyve 1998.

Látnivalók Magyarországon 2001.

Látnivalók Somogy megyében Vendég Váró sorozat 2000.

Dél-Dunántúli Régió Somogy megye 2004.

Dél-Dunántúli Régió Somogy megye – Adattár 2004.

Balatonföldvári képeslapok Halász Gábor gyűjtéséből 2005.

Balaton régió útikönyve. Szerk.:Szóládi József

A Balaton könyve Nők a Balatonért Egyesület kiadványa 2002.


Somogy Megyei Levéltár kutatott anyagai (Földvári vonatkozású iratanyagot fénymásolva a levéltárból megkaptuk,a könyvtárban került elhelyezésre)

IV.157.b. Úrbéri peres iratok.Kőröshegy (1950-1909)

IV.411. c. Somogy Vármegye Számvevőjének iratai. Községbírói számadások, Kőröshegy, 1947-1900

XIII. 31. A Széchenyi család marcali uradalmának iratai, a. Úriszéki iratok 1786-1846 (Kőröshegyi malombírák számadásai)

Somogy vármegye alispáni iratai 1890-1909.


Somogy vármgyei Tanfelügyelőségi iratok 1895-1950.

Kőröshegyi körjegyzőség iratai 1942.

Balatonföldvári Elemi Népiskola iratai 1941- 1948.

Balatonföldvári Általános Iskola iratai 1948-1950.

Balatonföldvár községtörténeti dokumentáció 1950-1985. (Iratok a XXIII. I. f. Somogy Megyei Tanács iratanyagából)

Siófoki Járási Tanács Építési és közlekedési csoport iratai (1957-1968) Levéltári jelezet: SML.XXIII.339.

Balatonföldvár községtörténeti dokumentuma a Balatonföldvári Községi Tanács iratanyagában (1951-1965)

MAHART Siófok levéltári anyagok


Hírlapok,folyóiratok:

Balatoni szemle 1943.

Balaton 1908-1944.

Balatonvidék 1899-1913.

Balatoni Kurir1933-1948.

Keszthelyi Hírlap 1894.

Uj-Somogy 1920-1944.

Somogyi Ujság 1902-1903., 1922-1944.

Somogyvármegye 1907.

Nováki Gyula: A balatonföldvári későkelta földvár. Archeológiai Értesítő. 1961.

Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1932.25.szám

Közlekedéstudományi szemle XXXVI. évf. 4. sz.

Magyarország Közlekedésügye 1937.

Vízügyi történeti füzetek 7/1974


Földvárról készült önálló különlenyomatok,leporellók:

Fittler Dezső: Balatonföldvár 1905.

Balatonföldvár gyógyfürdő ismertetése 1909.

Balatonföldvár gyógyfürdő ismertetése 1912.

Balatonföldvár (képes prospektus) 1958.(leporelló)

Balatonföldvár 1960. (leporelló)

Balatonföldvár 1960. (német nyelvű leporelló)

Balatonföldvári tájékoztató 1977.

Balatonföldvár „Balatonfejlesztés” c. kiállítás. Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 228- sz. 1986

Balatonföldvár (BIA kiadványa – önkormányzati támogatással) 1992.

Balatonföldvár városi pályázat (önkormányzat) 1992.

Balatonföldvár térkép (önkormányzat) 1994.

Balatonföldvár (100 éves jubileumi kiadvány-önkormányzat) 1996.

A száz éves Balatonföldvár sport egyesületének képes krónikája (1948-1996) Szerk.: Szabó József, Gyarmati László 1996.

Új városunk Balatonföldvár KSH -Somogy Megyei Igazgatósága 1992.

Földvári programok (közösségi ház) 1992. 1993. 1994. 1996. 1997.

Balatonföldvár nyári programok (közösségi ház) 2002.

Balatonföldvár (önkormányzat) képes összeállítás 1997. 1998.

Balatonföldvár hajtogatott térkép (önkormányzat) 1998.

Üdvözli önt Balatonföldvár (önkormányzat)2002. 2004.

Vendégváró Balatonföldvár (közösségi ház – Tourinform) 2003.

Földvári információk (Tourinform) 2006.


Kéziratok, szakdolgozatok:

Reőthy Ferenc: Kőröshegy és Földvár 1955. 200 1

Széchenyi Zsigmond kéziratos vadásznaplója

Széchenyi Viktor: Naplóm. Budapest 750 1

Zsilvölgyi József: A siófoki könyvtár és könyvhálózat története 1967.

Varga Gyuláné: A balatonföldvári Napköziotthonos Óvoda rövid története alakulástól napjainkig (1957-1987)

Berkesné Hegedűs Márta: Bajor Gizi Művelődési Ház krónikája (1988-94)

Berkesné Hegesűs Márta: Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár krónikája (1994 – 2006)

Kasziba Anna: Falum iskolájának története 1982.

Geiger Violetta: Balatonföldvár turisztikai kínálatának elemzése 1998.

Vozárné Varga Kriszti:Balatonföldvár kereslet-kínálat analízise 2002.

Somogyi Renáta: A helyi olvasók és az üdülővendégek olvasási szokásai és könyvtárhasználata a balatonföldvári városi könyvtárban 2001.

Villányiné Csatos Éva: Az idegenforgalom szerepe Balatonföldvár fejlődésében 2002.

Füleki Tímea: Az idegenforgalom és a kultúra kapcsolata a balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház működésének tükrében 2004.

Berkesné Hegedűs Márta: Balatonföldvár város az Utazás 2003 kiállításon (marketing és reklám)

Czakler Vivien: Balatonföldvár népességföldrajza 2005.

Márkus Annamária: „A Balaton gyöngye” Balatonföldvár és társult településeinek jelene és jövője 2005.


Balatonföldvári képeslapok gyűjtői: Halász Gábor, Osvát Péter, Ságody Ferenc


Internetes oldalak:

www.mek.oszk.hu (életrajzi lexikon)

www.genealogy.euweb.cz/hung/szechenyi

www.balatonfoldvar.hu

 


13
11

Online Viagratoday