Adatok a  Sárvári és Felsővidéki gróf Széchenyi nemzetség történetéből

 

 

 

Ezt a szobrot nem egy Széchenyinek, hanem a  Sárvári és Felsővidéki gróf Széchényi nemzetségnek állitjuk.

 

A Széchényi család a Nógrád megyei Szécsény mezővárosból származtatja megát.

Első jelentős alakja Széchényi György esztergomi érsek ( 1592 -1695 ), ő alapozta meg a család tekintélyét

és vagyonát.

Széchenyi Pál  ( 1645 - 1710 ) kalocsai érsek, Bács főispánja.

A családnak a magyar grófi címet és a köröshegyi birtokot 1697 ben I.Lipót adományozta az érsek unokaöccsének, Ferenc dédapjának

II.Görgynek Egervár kapitányának, aki a török kiűzésénél tüntette ki magát, Buda, Székesfehérvár, Kanizsa és Szigetvár vissza-

vételében.

A 18. században a család meglehetősen szerteágazott, de 1777 re Széchényi Ferenc ( 1754 - 1820 ) a legnagyobb magyar apja maradt az egyedüli

férfi örökös, aki megkapta a Sárvári és Felsővidéki előnevet.

Széchényi Ferenc alapította a róla elnevezett könyvtárat, a jelentős éremgyüjteményt a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.

Élete végéig Somogy vármegye főispánja volt.

Fia Széchényi István ( 1791 - 1860 ), aki a legnagyobb magyar nevet kapta Kossuth Lajostól alapíotta a Magyar Tudományos Akadémiát.

A reformkor vezető egyénisége volt, könyvei a Hitel, a Világ és a Stádium egy új korszak beveztői voltak az elmaradott feudális Magyaror-

szágon.

A lótenyésztést  angol mintára szervezte meg, ő indította el a lóversenyzést is. Az első magyar felelős kormány minisztere volt 1848 ban.

Fia Széchényi Ödön ( 1839 - 1922 ) szervezte meg a fővárosi tűzoltóságot, ő kezdeméynezte a Libegő és a Svábhegyre vezető fogaskerekű

megépítését. A török szultán meghívására 1874 ben kezdi el az isztambuli tűzoltóság megszervezését.

És végül a két Széchényi gróf, Balatonföldvár alapítói: Széchényi Imre és Széchényi Viktor.

Amint gróf Széchenyi Zsigmond a nagy magyar vadász, utazó és a legjelesebb vadász írónk írja könyvében az Ünnepnapokban, :

    " Gyakran hallottam emlegetni  a magyar publikum kétségbeejtő sznobságát is. Hogy inkább költi a pénzét harmadrendű dalmát vagy olasz

fürdőhelyen, mint a sokkal közelebb eső, olcsóbb és állítólag különb Balaton - parton ! Csakis azért, hogy hazatérve " külföldi " nyaralással

dicsekedhessen.

Hogy most itt róhatjuk le kegyeletünket Balatonföldváron e két Széchényi grófnak köszönhetjük.

Ahogy Viktor gróf írta : " A Széchényiek .......története a magyar nemzet kűzdelmének egy élő darabja. "

Széchényi István grófot az örököst apja Széchényi Ferenc gróf így intette halála előtt :                              

" Te, kedves fiam... megáldattál jóságos Teremtőd által. Kitűnő bizalmával helyezett állásodra, hogy kegyelmét szétosszad, gondoskodj a szegényekről, özvegyekről és árvákról. A pénz tehát csupán el van helyezve nálad s nem a te tulajdonod... Alattvalóid verejtéke ez, némely beteg s szükséget, éhséget és szomjúságot szenvedő munkás könnyei tapadnak e pénzen. Hogy ezeket felszárítsd, a pénz jelentékeny részének az összes szenvedők atyja nevében, vissza kell kerülnie hozzájuk..." Mind István, mind a család későbbi leszármazottai tettekkel is bizonyították, hogy a szívükbe zárták e gondolatokat.

 


13
11

Online Viagratoday