Alapítványok, egyesületek, egyéb szervezetek (2006)

 

Balatonföldvári Egészségügyi Alapitvány

A Balatonföldvári Egészségügyi Alapítványt a Balatonföldvári Önkormányzat képviselőtestülete hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy járuljon hozzá a széleskörű egészségügyi felvilágosító és megelőző munkához, szűrővizsgálatok szervezésével segítse a betegségek megelőzését, mielőbbi kiszűrését, továbbá korszerű műszerek vásárlásához, rendszerbe állításához nyújtson anyagi – pályázati támogatást.

 

Az elmúlt években Alapítványunk sikeres tevékenységet folytatott. Célját teljes egészében betöltötte:

• a városban rendszeressé váltak az aktuális egészségügyi felvilágosító előadások oktatási intézményekben és a civilszervezetek összejövetelein, a városi televízióban saját készítésű műsor volt a főbb betegségcsoportokra vonatkoztatva,
• minden évben megszervezzük a következő szűrővizsgálatokat: csontsűrűség mérés, nőgyógyászati és prosztata szűrés, mammográfia, gyermekeknek: allergológiai és ortopéd szűrés.
• Hozzájárultunk tangentor, ultrahang- és fizio-terápiás készülékek, vércukor meghatározó-, és egyéb laboratóriumi műszer vásárlásához. Alapítványunk a város közéletében – mint civilszervezet – fontos szerepet tölt be, valamennyi a közérdekét szolgáló rendezvényen, vagy megmozduláson résztveszünk.

A vezetőség:

Kuratórium elnöke: Dr. Kissné Perjési Éva
Titkár: Szabó József
Tagok: Borbély György
Dr. Kelemen Zoltán
Dr. Kiss Pál
Pentaller István

 

Balatonföldvári Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

A tehetséges gyerekek támogatására, a továbbtanulás elősegítésére, a versenyszellem kifejlesztésére és fokozására – jelentős képviselőtestületi és önkormányzati segítséggel – 1996-ban hozták létre a Balatonföldvári Gyermekekért Alapítványt. A Somogy Megyei Bíróságon az 590. sorszám alatt nyilvántartásba vett alapítvány célja : "A településen élő, bármely területen tehetségesnek bizonyuló gyermekek sorsáért érzett felelősségből adódóan a tehetséges gyermekek továbbtanulásának elősegítése céljából anyagi támogatás nyújtása. Gyermekközösségek, gyermekrendezvények anyagi támogatása. Folyamatosan kísérje figyelemmel a helyi nevelési-oktatási intézmények napi tevékenysége során felszínre kerülő tehetségek továbbfejlődésének útját, elősegítve külön képzésüket, annak finanszírozását biztosítva. A gyermekek továbbtanulásának elősegítése érdekében támogatja előkészítőkön, tanulmányi- és sportversenyeken, művészeti bemutatókon való részvételt."

Később az alapítók – a megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodva – az alapítványt közhasznú szervezetté alakították, elnevezése 2003. június 27-étől Balatonföldvári Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, korábbi céljait kibővítették az alábbi pontokkal:

"e./ Lehetőséget biztosít hazai és külföldi tanulmányutakra az ismeretanyag bővítése céljából.
f./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
g./ Diákétkeztetés támogatása."
A kuratórium három személyből áll. Az alapító okirat 2006. május 10-én történt módosítása alapján 2006. szeptember 19. óta a kuratórium tagjai: Andorka Sándorné, Petőné Kiss Erika és Lengyel Tibor, mindhárman balatonföldvári lakosok.
Az Alapítvány – céljai megvalósítása érdekében – rendszeresen támogatja a tehetséges gyermekek tanulmányi versenyeit, a tanulmányi kirándulásokat és képességfejlesztő táborokat, a "gyümölcsprogram" keretén belül a gyermekétkeztetést, illetve az év végi jutalomkönyvek költségének egy részét. Az éves kiadások általában meghaladják a 300.000,- Ft.-ot, amivel a szülők terheit szeretnénk csökkenteni.
A kuratórium mandátuma öt évre szól, így  2011. május 10-én lejár. Az új kuratóriumi tagok :  Németh Judit és Varga Éva a kuratórium új elnök Bédayné Kádár Éva. Az alapítvány elérhetősége megegyezik az általános iskoláéval: Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1. szám. Telefon és funkcionális E-Mail cím nincs, de a gróf Széchényi Imre Általános Iskolában lehet üzenetet hagyni, szükség esetén onnan értesítik a kuratórium tagjait.

Az alapítvány adószáma:
18766451-1-14

Az alapítvány számlaszáma:
Számlaszám:  Szigetvári Takarék  50800300-10205385

Bédayné Kádár Éva
a kuratórium elnöke

 

Balatonföldvári Gyermekparadicsomért Alapítvány

A Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mesevár Óvoda Támogatója.

1995.májusában jegyezte be a Somogy Megyei Bíróság. (nyilvántartási sz.505) Alapítója Varga Gyuláné óvodavezető, 2009. márciusáig Szabó Józsefné volt a Kuratórium elnöke, azóta Varga Bernadett tölti be ezt tisztséget.
Az Alapítvány célja: a Mesevár Óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Elsősorban olyan mozgásfejlesztő játékok vásárlása, melyek megfelelnek az Európai Uniós szabványoknak, ezáltal áruk az Óvoda költségvetéséből már nem kigazdálkodható. Az elmúlt húsz évben készült el az udvari medence, a mászó-vár,vásároltunk hintákat, mászókákat és tornatermi eszközöket a testnevelési foglalkozásokhoz.
Az Alapítvány Kuratóriuma 3 tagú, az elnök mellett még két szülő segíti a munkát. Az Alapítványnak működési kiadása nincs, bevétele kizárólag a szülők támogatásából jön össze, ezért bármilyen anyagi segítséget elfogadunk.

Számlaszám: Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 66100104 – 10202076
Amennyiben egyetért céljainkkal, a fenti számlaszámra továbbra is várjuk a támogatásokat, az adó 1%-át.

Varga Bernadett
Kuratórium Elnöke

 

Balatonföldvári Kistérségért Alapítvány

Alapítványunk

A Balatonföldvári Kistérségért Vidékfejlesztő Alapítvány 2007. február 22-én jött létre elsődlegesen közösség- és vidékfejlesztési a célokkal, melyet az elmúlt alig több mint másfél év során, több módon is megvalósítottunk és a jövőben is folytatni kívánjuk tevékenységünket, mellyel sok hátrányos helyzetben élő családot, közösséget segítünk. A kistérség társult településeivel nagyon jó viszonyt ápolunk, minden önkormányzathoz szoros kapcsolat fűzi az alapítványunkat.

Prioritásaink egyik legfontosabb eleme a kistérségben élők helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, hogy minden adandó alkalmat megragadhassunk a rászorulók körülményeik javítására, életük megkönnyítésére.
Tevékenységünk

2007 őszén egy nagyszabású élelmiszerosztást szerveztünk Balatonföldváron a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Fonyód Hazavár Alapítvány közreműködésével. Ennek keretei között több mint 3000 kg cukor és 3000 liter tej került szétosztásra.

A kistérségi a balatonföldvári városi rendezvények szervezésében is nagy szerepet vállalunk. A legnagyobb siker övezte programunk a 2008-as Balatonföldvári Majális volt.

2010. január 28-án nagy sikerű Vidékfejlesztő Fórumot szerveztünk, ahol a település méretéhez képest nagyon sokan, 49-en vettek rész. A hallgatók „Jogaink a válságban (hiteladósként a bankokkal szemben, igénylés a Krízis alapból)”, „A nonprofit szektort érintő vidékfejlesztési pályázatok, projekt menedzselés a válság idején”, valamint „Az internet szerepe a válságkezelésben címmel” neves szakemberek által tartott előadásokon vettek részt.

Jelenleg 15 hátrányos helyzetű gyermekes család áll folyamatos támogatásunk alatt, mely tevékenység a kistérség határain túl is nyúlik (egy irmapusztai család is részt vesz a programban). Ennek legfőbb eleme a bútor- és ágyneműgyűjtési program volt, mely során összegyűjtött adományokat e családok közt osztottunk szét. Gyakran szervezünk élelmiszerosztást a sokgyermekes családok körében, ezzel kiegészítve önellátásukat, mely gyakran nehézségekbe ütközik. Az alapítvány felvásárolta egy megszűnő használtruha-kereskedés árukészletét, melyet több lépcsőben, jótékonysági ruhaosztás keretében juttattunk el a rászorulóknak.

Az Alapítvány 2010-es tevékenységének fókuszában a 2009-ben elnyert IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) címhez kapcsolódóan benyújtott pályázatban megfogalmazott tervek kivitelezése áll. E szerint Kereki községben, ahol alapítványunk telephelyet létesített, a régi óvoda átépítésével és felújításával kerül kialakításra a közösségi tér funkciójának betöltésére alkalmas épület. Az építkezéshez, a működtetéshez és az új eszközök beszerzéséhez szükséges költségek fedezését a pályázaton elnyert összegből valósítja meg az alapítvány, így mi végezzük a teljes kivitelezés koordinálását és az elszámolást.

Tovább folytatja az alapítvány az eddigi közösségépítő és társadalmi fejlődést szolgáló tevékenységeit, mely során programokat szervez és részt vesz a vidékfejlesztési programok kidolgozásában, előzetes igényfelmérésben. A rászorulók megsegítéséhez a közösségi összefogást alapul véve jótékonysági programokat (pl. használtruha-gyűjtést és osztást) rendez.

Az alapítvány célja: Az alapítvány elsődleges célja a Balatonföldvári Kistérség fejlesztése, helyi közösségi terek létrehozása, non-profit szolgáltató irodák működtetése, jogvédő tevékenység nyújtása és hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvények szervezése.

A célok megvalósítása érdekében az alapítvány:

  • Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására nyert pályázatban részt vesz a kivitelezésben, és a vállalt feladatok megvalósításában,
  • részletes programot dolgoz ki a Balatonföldvári Kistérség fejlesztésére,
  • szakértők bevonásával programokat dolgoz ki a Balatonföldvári Kistérség falzárkóztatására,
  • munkahelyek teremtése érdekében tevékenykedik a kistérségünkben,
  • közreműködik a Balatonföldvári Kistérség cselekvési/akció tervének kidolgozásában,
  • katalizátorként vesz rész a helyi közösség vidékfejlesztési elképzeléseinek összegyűjtésében megvalósításában,
  • együttműködik a munkaügyi központokkal a munkanélküliség csökkentése érdekében,
  • szakmai konferenciákat, rendezvényeket szervez,
  • együttműködik a Dél-dunántúli régió hasonló célú civil szervezeteivel

További információ weboldalunkon található:

http://www.balatonfoldvarikistersegert.hu/?file=kop1.php

Adószám: 18784495-1-14
számlaszám: 11743095-20012371

Eklézsia Templomépítő Alapítvány
Az Alapítvány célja: Protestáns templom - imaház építése Balatonföldváron.
Bankszámla: 66100104-10201680

Elérhetőség: 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 91, Tel.: 06-84-340-597 Email: refkoroshegy@gmail.com

 Balatonföldvár területén müködő alapítványok és egyesületek

Civil szervezetek

Balatonföldvári Asztalitenisz és Teke Egyesüle

Balatonfoldvari Kistersegi Turisztikai Egyesulet

Balatonföldvári Polgárőr Egyesület

Balatonföldvári Sportegyesület

Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülete

Balatonföldvári Ifjúsági Néptáncegyesület

Az Európai Barátság Egyesület Közhasznú Szervezet

Horgász Egyesület

Kolping

Magánszállásadok Egyesülete

NABE (Nők a Balatonért Egyesület)

Nyugdíjasok Balatonföldvari Egyesülete

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Samba tánccsoport

Spartacus Vitorlás Egyesület

TVS Club

Vízisport és Vitorlás Egyesület

Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület


13
11

Online Viagratoday